مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

"گروه فنی مهندسی شهاب سایش" با پيشينه ای بیش از سه دهه در طراحی، نظارت  و اجرای پروژه های ساختمانی (تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)،  تاکنون پروژه های بسياری را در سطح کشور اعم از خصوصی و دولتی اجرا نموده است.

این گروه همــواره اعتقـاد به اجـرای کـار با دقت و کیفیت بالا داشــته  و اجـرای کـار هـای ممتـاز با انتخـاب و اســتفاده از متــریال و تکنـولوژی روز، شعـار کلـیه پرسنل این گروه می باشد و در رسیدن به این اهداف، سیاست ها و تجربیات ارزنده مدیریت مجموعه، همواره راهگشای اعضای گروه بوده و خواهد بود."ارائه خدمات با کيفيت و همراهي بلندمدت با فعالان و دست اندرکاران صنعت ساختمان رسالت ماست."

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴