مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

این دیدگاه که استفاده از بهترین متریال و تجهیزات معتبر در تاسیسات ساختمان و اجرای آنها توسط مجرب ترین افراد به تنهایی تضمین کننده کارکرد بلند مدت آنها خواهد بود همواره منجر به تحمیل بار مالی فراوان به ساکنین مجتمع ها گشته است که ناشی از نادیده گرفتن اهمیت نگهداری مستمر تجهیزات تاسیساتی است.

در این خصوص این گروه با اشراف بر این مهم با استفاده از نیروهای متخصص، مسئولیت پشتیبانی و تعمیر و نگهداری بسیاری از پروژه ها را به عهده داشته و آسایش و رفاه ساکنین را تأمین نموده است و تیم تخصصی تعمیر و نگهداری آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به کلیه مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و تفریحی اعلام می دارد.

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴