مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

مجتمع مسکونی آوا گلستان اقدسیه

 

نام پروژه: مجتمع مسکونی آوا
محل پروژه: اقدسیه
کاربری: مسکونی

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴