مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

نام پروژه: 5 برج مسکونی ماهان (فردوسی، رازی، فارابی، جامی، رودکی)
محل پروژه: سعادت آباد
کاربری: مسکونی

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴